Natascha  29 år  
Marie  27 år  
Alice  64 år  
David  35 år